اخبار
1402/5/20

بازدید معاون وزیر علوم از کمیته های المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر از کمیته های چهارمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل از دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سید فردین تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از کمیته های چهارمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بازدید کردند.

پس از این بازدید نیز مسئولین در آیین افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور شرکت کردند.

این آیین با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان آغاز شد.

در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی کشور ۸۰۳ نفر از دانشجویان با هم رقابت می کنند.