سه شنبه, 08 آذر, 1401
ثبت نام


اخبار منطقه یک (تهران بزرگ)
برگزاری سومین جلسه شورای مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه یک آموزش عالی کشور
برگزاری سومین جلسه شورای مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه یک آموزش عالی کشور

سومین جلسه شورای مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه یک آموزش عالی کشور در روز دوشنبه مورخ 14/10/ 1394 در سالن شورای اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ... ادامه »

لینک دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه یک