سه شنبه, 08 آذر, 1401
ثبت نام


منطقه هفت (مرکزی)
برگزاری افتتاحيه مسابقات قهرماني دانشجويان  شاهد و ايثارگر منطقه هفت كشور 94/11/07
برگزاری افتتاحيه مسابقات قهرماني دانشجويان شاهد و ايثارگر منطقه هفت كشور 94/11/07

مراسم افتتاحيه مسابقات قهرماني دانشجويان  شاهد و ايثارگر منطقه هفت با حضور آقای حسيني سرپرست دانشجوان شاهد و ايثارگر وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، دكتر طالبي رئيس دانشگاه و رئ... ادامه »